Kontaktirajte nas: + 385 1 46 41 268

Organizacijska struktura

 

Ravnatelj

 

Ravnatelj Poslovnog učilišta Effectus: doc. dr. sc. Đuro Horvat

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove. Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ustanove te poduzima sve pravne radnje uime i za račun ustanove u skladu sa zakonom i Statutom ustanove.

 

Upravno vijeće
 

Ustanovom upravlja: Upravno vijeće ustanove.

Upravno vijeće ustanove štiti interese ustanove i zakonske interese osnivača i članova  ustanove. Upravno vijeće obavlja poslove određene zakonom, Statuom ustanove te drugim propisima.

Upravno vijeće ima tri člana:

-       prof. dr. sc. Marinko Jurčević – predsjednik Upravnoga vijeća

-       mr. sc. Miljenko Javorović – član Upravnoga vijeća

-       Ivana Krakan, struč. spec. oec. – članica Upravnoga vijeća

 

Stručni voditelj ustanove
 

Stručna voditeljica ustanove:  Ivana Krakan,  struč. spec. oec.

Stručni voditelj ustanove obavlja poslove iz područja organizacije, administracije te nadzora nad nastavnim i drugim programima i organizira sve marketinške i promidžbene aktivnosti  za potrebe ustanove.

Stručni voditelj odgovoran je ravnatelju i Upravnom vijeću ustanove.

 

Voditelji programa stručnoga usavršavanja/osposobljavanja
 

voditelj ljudskih potencijala: doc. dr. sc. Đuro Horvat, dr. sc. Katarina Sokić

koordinator pripreme i provođenja projekata EU-a: mr.  sc. Marija Tufekčić

koordinator u komunalnim organizacijama:  prof. dr. sc. Marinko Jurčević

porezni specijalist: mr.sc. Miljenko Javorović; dr.sc. Sandra Švaljek

menadžer u zdravstvenim sustavima: Dražen Jurković dr.med. at mag.javn. zdr.; doc.dr.sc. Đuro Horvat

nadzor i korporativno upravljanje: mr.sc. Miljenko Javorović; akademik Jakša Barbić

engleski poslovni jezik: mr.sc. Vesna Cigan prof.