Kontaktirajte nas: + 385 1 46 41 268

Koordinator pripreme i provođenja projekata EU

Datum početka: 01.02.2018.

On-line prijava

 

DOPUSNICA

Program osposobljavanja za poslove Koordinatora pripreme i provođenja projekata EU,  izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: UP/I-602-07/17-03/00141, ur. br.: 533-25-17-0005.

PROGRAM JE NAMJENJEN

• Osobama koje se žele samostalno baviti pripremom i provedbom projekata financiranih iz EU fondova – konzultante

• Za sve prijavitelje projekata financiranih iz EU fondova:

- Javna tjela

- Poduzetnike, obrtnike, OPG

- Organizacije civilnog društva

- Znanstvene i obrazovne institucije

- Sindikate, udruženja, klastere

- Proizvođačke klastere

- Proizvođačke organizacije

• Za stratešku i upravljčku razinu koja želi bolje razumjeti procese i procedure iz EU fondova

 

 

O PROGRAMU

Koordinator pripreme i provođenja projekata EU, program je koji polaznicima omogućava ulazak u tajne i finese procesa i procedura, tehnika i „trikova” pripreme projekata koji će polaznicima omogućiti da izrađenim projektom dobiju bespovratna sredstva iz fondova EU. Bez obzira na to radi li se o polazniku iz javnoga, znanstveno-istraživačkog sektora, poduzetniku ili vlasniku obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili drugom prihvatljivom korisniku bespovratnih sredstava, polaznik će na kraju programa biti sposoban pripremiti ključne elemente projektnoga prijedloga te svladati tehniku zahtjevne provedbe projekata. Polaznici pohađaju program u trajanju od 160 sati od kojih većinu vremena provode u praktičnome radu, a na raspolaganju su im i individualne konzultacije s predavačima. Svi  predavači imaju iznimno praktično iskustvo u svojim tematskim cjelinama te izvrsne prezentacijske vještine. Program je tako pripremljen i osmišljen da može odgovoriti na individualna očekivanja svakoga polaznika: i onoga s određenim znanjem, ali i onoga koji nema predznanja o pripremi projekata za dobivanje bespovratnih sredstava iz fondova EU. 

PREDMETI

– Pravni i institucionalni okvir Europske unije za Hrvatske projekte
– Europski fondovi za Hrvatske projekte
– Upravljanje projektnim ciklusom – PCM (Poject Cycle Management)
– Provedba projekta
– Poslovni engleski jezik
– Zaštita na radu i poslovna sigurnost

 

Voditeljica programa: mr.sc. Marija Tufekčić

PREDAVAČI NA PROGRAMU:

- mr.sc. Marija Tufekčić – Voditeljica programa
- mr.sc. Zvonimir Savić
- Gordan Terzić mag.oec.
- Kristina Tatarović dip. nov.

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA

− razumjeti strateške i planske okvire za pripremu i provedbu projekata EU-a
− samostalno izraditi projektni prijedlog za financiranje iz fondova EU-a
− samostalno voditi provedbu projekata
− razumjeti proces i pravila evaluacije projektnih prijedloga nadležnih institucija.

TRAJANJE PROGRAMA

Fond sati: Program u trajanju od 160 sati ostvaruje se konzultativno-instruktivnom  nastavom prema izrađenom rasporedu.
Vrijeme održavanja: četvrtak: 16.00h – 20.15h

UVJET UPISA

Program osposobljavanja može upisati osoba koja ima najmanje završenu srednju školu.

ZAVRŠETAK PROGRAMA

Nakon završetka programa za poslove koordinator pripreme i provođenja projekata EU, polazniku se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju sukladno čl. 9 Pravilnika o javnim ispravama i obrazovanju odraslih, te Certifikat ISO 29990 Quality Managment, što osigurava mobilnost znanja i potvrdu stečenih kompetencija.

CIJENA

Cijena: 15.000,00 kn

Pogodnosti programa:

• za jednokratnu uplatu 10 % popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine
• mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate
• mogućnost plaćanja Diners karticom od 2 do 12 rata bez kamata.

Pogodnosti programa:

• za jednokratnu uplatu 10 % popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine
• mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate
• mogućnost plaćanja Diners karticom od 2 do 12 rata bez kamata.