Kontaktirajte nas: + 385 1 46 41 268

Koordinator u komunalnim organizacijama

Datum početka:

On-line prijava

 

DOPUSNICA

Program usavršavanja za poslove koordinatora u komunalnim organizacijama izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: UP/I-602-07/17-03/00141, ur. br.: 533-25-17-0005.  

PROGRAM NAMJENJEN

- Članovima Uprave, direktorima i izvršnim direktorima 

- Djelatnicima koji su potpora menadžmentu u komunalnim organizacijama 

- Djelatnicima odjela upravljanja komunalnim organizacijama 

- Osobama koje se žele posvetiti radu u upravljanju komunalnim organizacijama 

 

 

O PROGRAMU

Program Koordinator u komunalnim organizacijama namijenjen je članovima uprava i direktorima, menadžerima te ostalom osoblju na vodećim pozicijama unutar komunalnih organizacija. Cilj je programa stjecanje kompetencija za samostalno vođenje komunalnih organizacija što obuhvaća samostalnu izradu plana razvoja, sustava kvalitete i njegova praćenja te upravljanja intelektualnim kapitalom unutar organizacije. Polaznici se poslovno usavršavaju te stječu nova znanja u struci što je potrebno zbog sve većih zahtjeva tržišta rada, ali i razvoja novih tehnika i tehnologija.   
Osim općih i teoretskih znanja iz područja komunalnih organizacija, polaznici će savladati vještine rukovođenja koje su im potrebne za uspješno vođenje i ostvarivanje zadanih ciljeva organizacije.

PREDMETI

- Osnove menadžmenta 

- Strateški menadžment komunalnih poduzeća 

- Upravljanje ljudskim potencijalima u komunalnim poduzećima 

- Upravljanje komunalnim projektima i investicijama 

- Marketing komunalnih poduzeća 

- Upravljanje kvalitetom 

- Trgovačko i radno pravo 

- Poslovna etika 

- Zaštita na radu

 

Voditelj programa: prof. dr. sc. Marinko Jurčević

PREDAVAČI 

- prof. dr. sc. Marinko Jurčević 

- doc. dr. sc. Đuro Horvat 

- dr.sc. Aljoša Šestanović 

- akademik Dragutin Gutić 

- dr. sc. Siniša Širac 

- dr. sc. Jadran Antolović  

- Željko Krpan  

- dr. sc. Katarina Sokić 

- mr. sc. Sabina Škrtić 

- mr. sc. Marija Kalinić 

- Danko Fundurulja, dipl. ing. građ. 

- Kristina Petričević,  bacc. oec. 

- Nalvedina Rukavina,  ing. prom. 

- Igor Toljan, dipl. ing. 

- Goran Trbojević, dipl. iur. 

- Ivan Božajić, struč. spec. ing. sec. 

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA

- samostalno koordiniranje i upravljanje procesima komunalnih organizacija 

- analiziranje, sistematiziranje i realizacija poslovnih aktivnosti iz područja komunalnih organizacija 

- izrada planova aktivnosti i procesa komunalnih sustava 

- implementiranje zakonske odrednice u područja djelovanja komunalnih organizacija 

- samostalno uvođenje i upravljanje inovativnim sustavima unutar komunalnih organizacija 

TRAJANJE PROGRAMA

Fond sati: Program u trajanju od 220 sati ostvaruje se dopisno-konzultativnom nastavom prema izrađenom rasporedu. Vrijeme održavanja: prema rasporedu

UVJET UPISA

Program usavršavanja Koordinator u komunalnim organizacijama može upisati osoba koja ima najmanje završenu srednju školu odgovarajućeg smjera (ekonomskog, pravnog, gimnazija, tehničko-tehnološkog) te navršenih 18 godina života. 

ZAVRŠETAK PROGRAMA

Nakon završetka programa za poslove koordinatora u komunalnim organizacijama polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju sukladno čl. 9 Pravilnika o javnim ispravama i obrazovanju odraslih, te Certifikat ISO 29990 Quality Managment kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

CIJENA

Cijena: 15. 000,00 kuna  

  • za jednokratnu uplatu 10 % popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine 
  • mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate 
  • mogućnost plaćanja Diners karticom od 2 do 12 rata bez kamata
Pogodnosti programa:

• za jednokratnu uplatu 10 % popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine
• mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate
• mogućnost plaćanja Diners karticom od 2 do 12 rata bez kamata.