Kontaktirajte nas: + 385 1 46 41 268

Menadžer u zdravstvenim sustavima

Datum početka: 18.01.2018.

On-line prijava

 

DOPUSNICA

Program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, klasa: UP/I-602-07/15-03/00310, ur. br.: 533-25-15-0002.

PROGRAM NAMJENJEN

- ravnateljima, zamjenicima i pomoćnicima ravnatelja 

- predsjednicima upravnih vijeća 

- rukovoditeljima ekonomsko-financijskih službi 

- rukovoditeljima pravnih službi 

- pročelnicima županijskih ureda za zdravstvo i njihovim suradnicima 

- privatnim zdravstvenim djelatnicima 

- koncesionarima u zdravstvenome sustavu 

- poslovnim partnerima zdravstvenih ustanova  i drugim zainteresiranim osobama za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima 

 

 

O PROGRAMU

Vođenje zdravstvene politike i upravljanje zdravstvenim sustavima jedno je od temeljnih pitanja svake suvremene države. Stoga je program usavršavanja za menadžera u zdravstvenim sustavima koncipiran tako da polaznika usavršava za djelotvorno poslovno upravljanje zdravstvenim sustavima različitih vrsta i na različitim razinama. Polaznik usvaja teorijska i praktična znanja i vještine važne za upravljanje organizacijom zdravstvenoga sustava te stječe sposobnost samostalnoga odlučivanja i odabira najpovoljnijih mogućnosti. Osim znanja iz medicine i zdravstva sadržaji nastavnih predmeta proširuju znanje polaznika i u upravljanju ljudskim resursima, financijskom upravljanju, u komunikaciji, te specifičnim novim područjima medicine i zdravstva. Temeljni ciljevi i zadatci ovako koncipiranoga programa cjeloživotnoga obrazovanja su stjecanje praktičnih vještina i znanja menadžera koji upravljaju ili koji su potencijalni sudionici u upravljanju zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim osiguranjem ili zdravstvenom administracijom na bilo kojoj razini. 

PREDMETI


- Osnove menadžmenta i upravljanje ljudskim potencijalima 

- Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenoga sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a 

- Ekonomsko-medicinske postavke bolničkoga sustava 

- Organizacija primarne zdravstvene zašite u RH – DZ, ZZJZ, ZHM 

- Politika lijekova i farmakoekonomija 

- Komunikacijske vještine i odnosi s medijima 

- Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenoga sustava 

- Financijsko izvještavanje i javna nabava u zdravstvenim ustanovama 

- Osnove zaštite na radu 

- Obvezni doprinosi i porezni aspekti 

- Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo 

- Koncesije i privatno zdravstvo 

 

Voditelji programa: Dražen Jurković, dr. med., doc. dr. sc. Đuro Horvat 

PREDAVAČI 

- Dražen Jurković, dr. med. et mag. javn. zdr 

- Boris Lukovnjak, mag. oec. 

- Tihomir Strizrep, dr. med. 

- doc. dr. sc. Đuro Horvat 

- prof. dr. sc. Krešimir Rotim, dr. med. 

- prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med. 

- Ivan Lukovnjak, dipl. oec. 

- Zvonimir Šostar, dr. med. 

- dr. sc. Miroslav Hanževački, dr. med. 

- prim. mr. sc. Maja Grba, dr. med. 

- mr. sc. Renata Bek, dr. med. 

- dr. sc. Luka Vončina, dr. med. 

- Sani Pogorilić, mag. pharm. 

- Andreja Šantek, dipl. nov. 

- Nevenka Kovač, dr. med. et struč. spec. oec. 

- Marijana Mihaljević, mag. iur. 

- dr. sc. Ksenija Klasić 

- Goran Trbojević, dipl. iur. 

- Dubravka Jadro, dipl. iur. 

- dr. sc. Paško Anić Antić 

- Antoaneta Bilić, dipl. oec. 

- dr. sc. Aljoša Šestanović 

- Ivan Božajić, struč. spec. ing. sec. 

- dr. sc. Marija Zuber, dipl. oec. 

- mr. sc. Ivan Idžojtić 

- doc. dr. sc. Antonija Balenović 

- prof. dr. sc. Jasna Mesarić 

- univ. mag. Željko Rotim, dr.med.  

- Tomislav Bunjevac, mag. psych. 

- mr. sc. Marija Kalinić 

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA

- upravljanje zdravstvenim ustanovama 

- upravljanje zdravstvenim sustavom i dijelovima zdravstvenoga sustava 

- poznavanje pravno-ekonomske odrednice zdravstvenoga sustava 

TRAJANJE PROGRAMA

Fond sati: Program u trajanju od 195 sati ostvaruje se redovitom nastavom prema predviđenom rasporedu.  

Vrijeme održavanja:    četvrtak: 17.00 – 20.15  

                                      petak: 9.00 – 12.15 

UVJETI UPISA

U program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim ustanovama može se upisati osoba koja ima 18 godina i koja ima najmanje jedan od sljedećih uvjeta:  

- najmanje 180 ECTS bodova stečenih završetkom stručnoga studija u (koji je ustrojen prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom     obrazovanju) 

- završen stručni dodiplomski studij (koji je ustrojen prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) u trajanju     kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik / stručna prvostupnica prema   Popisu odgovarajućih stručnih naziva 

- završen sveučilišni preddiplomski studij 

- završen stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine (ustrojen prema Zakonu o visokim učilištima) 

- završeni sveučilišni dodiplomski studij  

ZAVRŠETAK PROGRAMA

Nakon završetka programa za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju sukladno čl. 9 Pravilnika o javnim ispravama i obrazovanju odraslih, te Certifikat ISO 29990 Quality Managment kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija. 

CIJENA

Cijena: 20.000, 00 kuna  

  • za jednokratnu uplatu 10 % popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine 
  • mogućnost plaćanja u šest rata bez kamata