Kontaktirajte nas: + 385 1 46 41 268

Nadzor i korporativno upravljanje

Datum početka: 06.02.2018.

On-line prijava

 

DOPUSNICA

Program usavršavanja za poslove nadzora i korporativnoga upravljanja prvi je akreditirani program u Republici Hrvatskoj i izvodi se uz dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja  klasa: UP/I-602-07/17-03/00141, ur. br.: 533-25-17-0005.   

PROGRAM JE NAMJENJEN

- Članovima društava, nadzornih odbora i upravnih vjeća  

- Članovima uprave, direktorima i izvršnim direktorima te ravnateljima ustanova 

- Suradnicima uprava i ravnatelja  

- Osobama koje se žele posvetiti radu u nadzoru i korporativnom upravljanju

 

 

O PROGRAMU

Program Nadzora i korporativnoga upravljanja namijenjen je sadašnjim i budućim članovima nadzornih odbora, članovima upravnih vijeća, društava i uprava, direktorima i izvršnim direktorima, ravnateljima ustanova i njihovim suradnicima koji obavljaju poslove vezane za upravu i nadzorne odbore.  

Programom se stječu znanja i vještine iz pravnoga određenja korporativnoga upravljanja,  financijsko-ekonomskoga određenja korporativnoga upravljanja i korporativne sigurnosti.

PREDMETI

  • PRAVNO ODREĐENJE KORPORATIVNOGA UPRAVLJANJA 

- Uloga nadzornih odbora u sustavu korporativnoga upravljanja 

- Pravno okruženje i regulatorni instrumenti korporativnoga okruženja 

  • EKONOMSKO-FINANCIJSKO ODREĐENJE KORPORATIVNOGA UPRAVLJANJA 

- Financijski sustav, financijsko tržište i instrumenti 

- Porezni sustavi 

- Financijski izvještaji i analiza financijskih izvještaja 

- Uloga revizije u nadzoru i korporativnom upravljanju 

  • KORPORATIVNA SIGURNOST I ZAŠTITA 

- Krizno komuniciranje 

- Poslovna sigurnost i zaštita na radu 

 

Voditelj programa: akademik Jakša Barbić; mr. sc.  Miljenko Javorović

PREDAVAČI 

- akademik Jakša Barbić 

- prof. dr. sc. Mladen Vedriš 

- prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović 

- prof. dr. sc. Petar Miladin 

- prof. dr. sc. Marko Baretić 

- Darko Milković, mag. iur. 

- mr. sc. Miljenko Javorović 

- dr. sc. Dragan Kovačević 

- mr. sc. Velimir Šonje 

- dr. sc. Dubravko Štimac 

- dr. sc. Marija Zuber 

- dr. sc. Aljoša Šestanović 

- mr. sc. Ivana Gažić 

- mr. sc. Petar-Pierre Matek 

- Ivica Maros, mag. iur 

- mr. sc. Slavica Pezer Blečić 

- Ivan Štimac, mag. oec. 

- dr. sc. Paško Anić Antić 

- Zdravko Zrinušić, mag. oec. 

- mr. sc. Ivan Idžojtić 

- Jasna Kropf, mag. iur. 

- Nino Radić, mag. iur. 

- dr. sc. Ante Orlović 

- doc. dr. sc. Đuro Horvat 

- dr. sc. Robert Kopal 

- dr. sc. Marinko Jurčević 

- dr. sc. Petar Mišević 

- dr. sc. Pavle Kalinić

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA NASTAVE

- primijeniti znanja iz pravnoga određenja korporativnoga upravljanja, trgovačkog prava i prava društava 

- valorizirati ulogu i primjenu znanja iz ekonomsko-financijskoga određenja korporativnoga upravljanja 

 - razumjeti i ovladati znanjima iz  financijskoga sustava, financijskoga tržišta, tržišta kapitala, poreznoga sustava i revizije financijskih izvještaja 

- primijeniti znanja o korporativnoj sigurnosti i zaštiti, kriznom komuniciranju i etici. 

UVJET UPISA

Program usavršavanja za poslove Nadzor i korporativno upravljanje može upisati osoba koja ima najmanje završenu srednju školu odgovarajućeg smjera (ekonomskog, pravnog, gimnazija, tehničko-tehnološkog) i pet godina radnoga iskustva. 

TRAJANJE

Fond sati: Program traje 205 sati, a ostvaruje se na predavanjima te dopisno-konzultativnom nastavom prema izrađenom rasporedu. Vrijeme održavanja: utorak i srijeda: 16.00 – 19.15 

ZAVRŠETAK

Nakon završetka programa za poslove nadzora i korporativnoga upravljanja polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju sukladno čl. 9 Pravilnika o javnim ispravama i obrazovanju odraslih. Uz uvjerenje o usavršavanju svakom se polazniku izdaje i Certifikat ISO 29990 Quality Managment, što osigurava mobilnost znanja i potvrdu stečenih kompetencija. 

CIJENA

Cijena: 16. 000,00 kn  

  • za jednokratnu uplatu 10 % popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine 
  • mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate bez kamata 
  • mogućnost plaćanja Diners karticom od 2-12 rata bez kamata 
Pogodnosti programa:

• za jednokratnu uplatu 10 % popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine
• mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate
• mogućnost plaćanja Diners karticom od 2 do 12 rata bez kamata.