Kontaktirajte nas: + 385 1 46 41 268

Porezni specijalist

Datum početka: 05.03.2018.

On-line prijava

 

DOPUSNICA

Program osposobljavanja izvodi se uz dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kl. UP/I-602-07/13-03/0038, ur.br: 533-25-13-0002.

PROGRAM NAMJENJEN

- Poreznim savjetnicima 

- Članovima uprave, direktorima i izvršnim direktorima 

- Članovima društava, nadzornih odbora i upravnih vjeća  

- Financijskim direktorima, revizorima i odvjetnicima 

- Voditeljima računovodstva te računovodstvenim i poreznim djelatnicima 

 

 

O PROGRAMU

Porezni se propisi stalno mijenjaju što je posljedica djelovanja nekoliko čimbenika.  Porezi su, naime, instrument nacionalne ekonomske politike pa se mijenjaju u ovisnosti o promjeni gospodarskih okolnosti i ciljeva ekonomske politike. Porezi su usto u sve većoj mjeri predmet harmonizacije na razini Europske unije pa je Hrvatska kao njezina članica obvezna u svoj porezni sustav unositi relevantne i sve brojnije elemente zajedničke stečevine EU-a. S gospodarskim i tehnološkim razvojem i sve većom globalizacijom gospodarskih aktivnosti razvija se poslovna praksa te se porezni sustavi moraju mijenjati tako da se poreznim propisima predvidi postupanje poreznih obveznika i poreznih vlasti u slučajevima ranije nepostojećih poslova i transakcija.  

Ovaj program uvažava činjenicu da se područje porezne politike neprestano razvija, stoga postoji izražena potreba unutar poslovnih subjekata za dobrim poznavanjem toga područja i za vještinama stalnoga praćenja i pravilne primjene novina u poreznim propisima. U trgovačkim društvima i obrtima na poslovima povezanima s porezima radi velik broj djelatnika s dugogodišnjim iskustvom i različitim razinama formalnoga obrazovanja. S obzirom na stalne promjene i razvoj poreznoga zakonodavstva te sve veću složenost poslovne prakse svima je potrebno daljnje sustavno usavršavanje. Program je sastavljen s namjerom da polaznik dobije uvid u relevantne porezne propise u Republici Hrvatskoj kao i elemente zajedničke porezne politike Europske unije uvedene u porezni sustav Republike Hrvatske. Također, cilj je podučiti polaznika da postupa u skladu s relevantnim poreznim propisima u konkretnim poslovnim situacijama. Polaznik također upoznaje elemente pravnoga sustava povezana s poslovanjem pravnih i fizičkih osoba te stječe vještine potrebne za financijsko izvještavanje i izradu poreznih prijava.

PREDMETI

- Porezni sustav RH i EU 

- Osnove poreznog prava 

- Porez na dohodak 

- Porez na dobit 

- Porez na dodanu vrijednost 

- Financijsko i porezno izvještavanje

 

Voditelj programa: mr.sc. Ivan Idžojtić i dr. sc. Sandra Švaljek 

PREDAVAČI: 

- dr. sc. Sandra Švaljek

- mr.sc. Miljenko Javorović

- Jasna Kropf, dipl. iur.

- Davorka Štimac, dip. iur.

- Katica Amidžić Peročević dipl.oec.

- mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović

- Miljenka Cucvarić

- dr. sc. Paško Anić Antić

- mr. sc. Marijana Stojanović

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA

- samostalno primjenjivanje poreznih propisa i drugih izvora poreznoga prava 

- samostalno odlučivanje i plaćanje svih poreznih oblika i javnih davanja 

- analitičko povezivanje financijskih izvještaja i porezno izvještavanje 

 -izrada godišnjih prijava korištenjem informacija iz računovodstvenih evidencija.

TRAJANJE PROGRAMA

Fond sati: Program u trajanju od 170 sati ostvaruje se redovitom nastavom prema izrađenom rasporedu. 
Vrijeme održavanja: ponedjeljak i utorak: 17.00 – 20.15 

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove poreznoga specijalista može se upisati osoba koja ima 18 godina i koja ima najmanje jedan od sljedećih uvjeta: 

- najmanje 180 ECTS bodova stečenih završetkom stručnoga studija u polju ekonomije ili prava (koji je ustrojen prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) 

- završen stručni dodiplomski studij u polju ekonomije ili prava (koji je ustrojen prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik / stručna prvostupnica prema Popisu odgovarajućih stručnih naziva  

- završen sveučilišni preddiplomski studij u polju ekonomije ili prava 

- završen stručni dodiplomski studij u u polju ekonomije ili prava u trajanju od najmanje 3 godine (ustrojen prema Zakonu o visokim učilištima) 

- završeni sveučilišni dodiplomski studij u polju ekonomije ili prava 

- završenu četverogodišnju srednju školu pravnog, ekonomskog ili gimnazijskog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva na računovodstvenim, financijskim i poreznim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca. 

ZAVRŠETAK PROGRAM

Nakon završetka programa za poslove poreznoga specijalista, polazniku se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju sukladno čl. 9 Pravilnika o javnim ispravama i obrazovanju odraslih, te Certifikat ISO 29990 Quality Managment kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija

CIJENA

Cijena: 15.000,00 kuna

  • za jednokratnu uplatu 10 % popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine
  • mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate
  • mogućnost plaćanja Diners karticom od 2 do 12 rata bez kamata
Pogodnosti programa:

• za jednokratnu uplatu 10 % popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine
• mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate
• mogućnost plaćanja Diners karticom od 2 do 12 rata bez kamata.