Kontaktirajte nas: + 385 1 46 41 268

Pravni aspekti međunarodnoga poslovanja

Datum početka:

On-line prijava

 

PROGRAM NAMIJENJEN

- zaposlenicima u bankama, marinama, hotelskim poduzećima 

- zaposlenicima u građevinskim poduzećima, brodogradilištima 

- odvjetnicima, menadžerima, pravnicima, ekonomistima, zaposlenicima tehničkih struka 

- članovima trgovačkih društava i članovima tijela trgovačkih društava 

- ostalima koji sudjeluju u poslovnim odnosima s međunarodnim elementom. 

 

 

O PROGRAMU

Suvremeno međunarodno poslovno okruženje dominantno je obilježeno internacionalizacijom poslovanja domaćih pravnih subjekata. Gospodarska politika Republike Hrvatske na nominalnoj, strateškoj i operativnoj razini usmjerena je povećanju izvoza roba i usluga na tržišta država članica Europske unije (na primarnoj razini), kao i privremenoga uvoza opreme radi izvoza gotovoga proizvoda, te općenito na druga svjetska tržišta (na sekundarnoj razini). S druge strane, i na liberaliziranom tržištu roba i usluga u Republici Hrvatskoj, koje je ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju postalo dio jedinstvenoga tržišta Europske unije, djeluje više stranih pravnih subjekata koji ili surađuju s pravnim subjektima u Republici Hrvatskoj na različitim projektima ili neposredno isporučuju robu ili pružaju usluge domaćim pravnim subjektima.  

Osim domaćih izvora financiranja velike strateške projekte različitih trgovačkih društava financiraju i strane banke i finacijske institucije te je na realizaciji različitih projekata uključen veći broj, kako domaćih tako i stranih, pravnih i poslovnih subjekata. 

Zbog svega navedenoga domaćim pravnim subjektima i njihovim zaposlenicima –ekonomistima, zaposlenicima tehničke struke i pravnicima zaposlenima u domaćim trgovačkim društvima, odvjetnicima, konzultantima i sl. – koji su orijentirani na međunarodna tržišta i međunarodnu trgovinu ili pružaju usluge poslovnim subjektima koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, predloženi je program stručnih seminara od presudne važnosti. Naime, svojim sadržajem program pokriva najznačajnije poslovne odnose u međunarodnoj trgovini i njihov adekvatni pravni aspekt.  

Program je osmišljen tako da polaznika educira, usavršava  i priprema za djelotvorno pravno i poslovno upravljanje međunarodnim transakcijama, uči ih pronalaženju najboljih mogućih rješenja i realizaciji zaštite povrijeđenih ili ugroženih subjektivnih ugovornih prava, kao i komunikaciji s odvjetnicima u inozemstvu radi postizanja pravne zaštite. Polaznik pritom primarno usvaja praktično znanje i vještine važne za međunarodno poslovanje te stječe sposobnost samostalnoga odlučivanja i odabira najpovoljnijih mogućnosti i tehnika. Usvajanjem sadržaja nastavnih cjelina polaznici proširuju kompetencije iz međunarodnoga poslovnog prava kao i međunarodne trgovine.  

Temeljni su ciljevi i zadaci ovako koncipiranoga programa usavršavanja stjecanje praktičnih vještina i znanja za sve polaznike koji u obavljanju svakodnevnih radnih zaduženja pravno i ekonomski komuniciraju s inozemstvom. Upravo je stoga u program uključen veći broj eminentnih inozemnih stručnjaka koji polaznicima mogu  odgovoriti  na sva pitanja s kojima se u praksi susreću. 

CJELINE I PROGRAM


PRAVNI ASPEKTI MEĐUNARODNIH FINANCIRANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

- bitni elementi ugovora o kreditu u međunarodnome financiranju; instrumenti osiguranja kredita i instrumenti naplate kredita u međunarodnome poslovanju 

JEZIK UGOVORA 

- jezik pregovaranja; jezik ugovora i ugovorne dokumentacije; tumačenje pojmova; prijevod ugovorne dokumentacije; izrada ugovorne dokumentacije 

MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST ZA RJEŠAVANJE SPOROVA 

- određivanje mjerodavnog prava na temelju ugovora i zakona; kriterij za odabir mjerodavnog prava; sukob zakona 

PRAVNA POMOĆ U MEĐUNARODNOME POSLOVANJU 

- angažiranje odvjetnika u inozemstvu; inozemni sudovi i arbitraže; ovrha inozemne presude; prijevremene mjere u inozemstvu 

NEISPUNJENJE UGOVORA 

- odustajanje od ugovora; naknada štete; viša sila; frustracija ugovora 

RIZIK IZVOZNIKA 

 - bonitet dobavljača; način plaćanja ugovorne cijene; prijenos vlasništva i rizika na robi 

RJEŠEVANJE SPOROVA IZ UGOVORA 

- na sudu; pred domaćom ili međunarodnom arbitražom; medijacijom 

PRAVILA EUROPSKE UNIJE  

- sloboda kretanja roba i usluga u praksi; sloboda osnivanja poslovnoga nastana u praksi; priznanje presuda sudova država članica Europske unije; Europski ovršni zakon 

KONVENCIJE I TERMINI U MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE 

- CISG; ORGALIME; INCOTERMS 

INSTRUMENTI OSIGURANJA ISPUNJENJA UGOVORA 

- jamstva i akreditivi; pridržavanje prava vlasništva; pravo zadržanja stvari 

 

PREDAVAČI 

- dr. sc. Steven Truxal, City, University of London             

- mag. dr. Valentina Wong, Wolftheiss, Beč                   

- Sandra Lisac, Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d. o. o., Zagreb 

- Zoran Tasić, Dedicato consulting, Zagreb     

-  dr. sc. Andrea Meier, Wartmann & Menker, Zürich 

- Sascha Foulkes, Taylorwessing, London   

- Hrvoje Bardek, Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o., Zagreb  

- Jelena Madir, Europska banka za obnovu i razvoj, London        

- Ines Kobak, Zagrebšped d. o. o., Zagreb  

TRAJANJE PROGRAMA

Fond sati: program traje 100 sati raspoređenih prema pojedinim temama u 10 tjedana 

Vrijeme održavanja:     petak: 17:00 – 20.30  

                                     subota: 9:00 – 15.30 

UVJET UPISA

Poznavanje engleskoga jezika 

ZAVRŠETAK PROGRAMA

Nakon završetka programa Pravni aspekti međunarodnoga poslovanja polazniku se izdaje Certifikat ISO 29990 Quality Managment, što osigurava mobilnost znanja i potvrdu stečenih kompetencija.

CIJENA

Cijena: 18 000 kn (uključen PDV, radni pribor i literatura) 

  • za jednokratnu uplatu 10 % popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine 
  • mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate 
  • mogućnost plaćanja Diners karticom od 2 do 12 rata bez kamata 
Pogodnosti programa:

• za jednokratnu uplatu 10 % popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine
• mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate
• mogućnost plaćanja Diners karticom od 2 do 12 rata bez kamata.