Kontaktirajte nas: + 385 1 46 41 268

Voditelj ljudskih potencijala

Datum početka: 29.01.2018.

On-line prijava

 

DOPUSNICA

Program usavršavanja za poslove voditelj ljudskih potencijala izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja; klasa: UP/I-602-07/17-03/00141 ur.br.: 533-25-17-0005.  
Voditelj programa: doc.dr.sc. Đuro Horvat; dr.sc. Katarina Sokić 

PROGRAM NAMJENJEN

- Članovima Uprave, direktorima i izvršnim direktorima 

- Djelatnicima koji su potpora menadžmentu ljudskih potencijala 

- Djelatnicima odjela ljudskih potencijala 

 -Osobama koje se žele posvetiti radu u upravljanju ljudskim potencijalima 

 

 

O PROGRAMU

Uloga menadžmenta ljudskih potencijala u suvremenom poslovnom svijetu obuhvaća široku mrežu odgovornosti koja uključuje organizacijsko vođenje i strateško promišljanje. Nastojeći integrirati navedene sastavnice, razvili smo program usavršavanja za poslove Voditelja/ice ljudskih potencijala. 
Cilj programa je osposobiti polaznike za stručni rad na samostalnoj pripremi i provedbi poslovnog intervjua te za primjenu različitih postupaka procjene radne uspješnosti. Povrh toga, polaznici će se osposobiti za izradu plana profesionalnog usavršavanja zaposlenika, sistematizacije radnih mjesta i sustava nagrađivanja. 
Cijeneći sve veći značaj razvijanja kulture suradnje u organizacijama, polaznici će biti upoznati s vještinama razvijanja konstruktivnog poslovnog ozračja utemeljenog na načelima poslovne etike, kao i s metodama prepoznavanja i preveniranja organizacijskih konflikata i pravilima kriznog komuniciranja. 
Program obuhvaća stjecanje znanja o metodama poslovnog pregovaranja i razvijanje prezentacijskih  vještina, što uključuje poslovno govorništvo i poticanje poslovne izvrsnosti. 
S obzirom da najnovija istraživanja pokazuju da motivi kojih zaposlenici nisu svjesni i automatski psihički procesi relativno snažno određuju organizacijsko ponašanje, polaznici će biti upoznati sa najnovijim spoznajama o implicitnoj motivaciji i značaju psihologije osobnosti u organizacijskom kontekstu.  
U okviru programa polaznici će biti upoznati s pozitivnim zakonskim normama iz  područja radnog prava uključujući sklapanje ugovora o radu, pravima i obvezama zaposlenika s osnova radnog odnosa, načinima prestanka radnog odnosa i provođenje postupaka otkazivanja ugovora o radu,  te s pravilima zaštite na radu.  
Program će izvoditi stručnjaci s bogatim praktičnim i istraživačkim iskustvom u području upravljanja ljudskim potencijalima. 

PREDMETI

- Menadžment 

- Marketing 

- Upravljanje ljudskim potencijalima 

- Krizno komuniciranje 

- Poslovno pregovaranje i prezentacijske vještine 

- Poslovno govorništvo 

- Poslovna izvrsnost 

- Radno pravo 

- Poslovna etika 

- Zaštita na radu

 

Voditelj programa: doc.dr.sc. Đuro Horvat; dr.sc. Katarina Sokić

 

PREDAVAČI:

 

- doc.dr.sc. Đuro Horvat  

- dr.sc. Katarina Sokić 

- prof.dr.sc. Marinko Jurčević 

- Tomislav Bunjevac mag.psych. 

- Aco Momčilović mag.psych. 

- mr.sc. Sabina Škrtić 

- mr.sc. Marija Kalinić 

- dr.sc. Marijana Togonal 

- Saša Jurković 

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA

- samostalno interpretirati ulogu i značenje ljudskog kapitala 

- analizirati, sistematizirati i opisati radna mjesta te definirati poslove i zadatke zaposlenika 

- definirati izvore i metode pribavljanja i načina odabira ljudskih potencijala 

- samostalno pripremiti i voditi poslovni intervju kandidata i informirati kandidata o uvjetima radnog odnosa 

- izraditi plan usavršavanja znanja zaposlenika te samostalno izraditi plan sustava plaća i nagrađivanja. 

TRAJANJE PROGRAMA

Fond sati: Program u trajanju od 235 sati ostvaruje se dopisno konzultativnom nastavom prema izrađenom rasporedu. 
Vrijeme održavanja: Ponedjeljak i Srijeda od 17.00h – 20.15h 

UVJET UPISA

Program usavršavanja za poslove voditelj ljudskih potencijala može upisati osoba koja ima najmanje završenu srednju školu odgovarajućeg smjera (ekonomskog, pravnog, gimnazija, tehničko-tehnološkog), te navršenih 18 godina života. 

ZAVRŠETAK PROGRAMA

Nakon završetka programa za poslove voditelja ljudskih potencijala polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju sukladno čl. 9 Pravilnika o javnim ispravama i obrazovanju odraslih, te Certifikat ISO 29990 Quality Managment, što osigurava mobilnost znanja i potvrdu stečenih kompetencija.

CIJENA

Cijena: 15.000, 00 kuna  

  • za jednokratnu uplatu 10% popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust u iznosu od 10% na ukupnu cijenu školarine 
  • mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate 
  • mogućnost plaćanja Diners card karticom od 2- 12 rata bez kamata 
Pogodnosti programa:

• za jednokratnu uplatu 10 % popusta, a svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine
• mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate
• mogućnost plaćanja Diners karticom od 2 do 12 rata bez kamata.